Polityka prywatności – klauzula informacyjna

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako: "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdzie Pani/Pan podstawowe informacje na ten temat:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medcam Assistance Przemysław
Śmiełowski. z siedzibą os. Ogrodowe 4 lok. 14 w Krakowie, (dalej jako: firma).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować drogą mailową pod adresem: inspektorochronydanych@protonmail.com.
3) Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez
Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie
będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
4) Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila:
inspektorochronydanych@protonmail.com, bądź poprzez osobiste zgłoszenie do siedziby.
5) Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany,
usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, który tworzą Państwa Unii Europejskiego oraz Islandia, Norwegia
i Lichtenstein.
7) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych
Osobowych do momentu wycofania zgody.
8) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez
istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały
profilowaniu.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.